Pravila ponašanja

 

PRAVILA PONAŠANJA TRENERA

 

                         Osnovni elementi izgradnje karaktera i sportske etike sadržani su u konceptu sportskog ponašanja i ključnih principa:

poverenje, poštovanje, odgovornost, pravednost, briga i socijalizacija.

              Najveći rezultati u sportu mogu se ostvariti kada trening i takmičenje sadrže sledeće ključne principe karaktera

i zato se obavezujem na sledeće,

1. Podsticaću sportsko ponašanje pokazujući pozitivnu potporu svim klizačima, trenerima i službenim osobama na svakom treningu, takmičenju i testu.

2. Želja za pobedom je vodeća, ali stavljću emocionalnu i telesnu dobrobit mojih klizača ispred osobnih želja za pobedom.

3. Ukoliko bude potrebno, poduzeću određene korake kako bih osigurao/la sigurno i zdravo okružje za sve klizače.

4. Učiću svoje klizače da je važnije dati sve od sebe nego pobediti kako se nikada ne bi osećali poraženo zbog rezultata takmičenja.

5. Nikada neću vikati i/ili ismevati niti jednog sudionika zbog počinjene pogreške.

6. Trudiću se na sve načine učiniti klizanje zabavnim.

7. Uvek ću se sa svim klizačima, trenerima, gledateljima i službenim osobama odnositi s poštovanjem bez obzira na rasu, veru, pol ili invaliditet.

8. Tražiću i očekivati od svojih klizača da se sa svim klizačima, trenerima, gledateljima i službenim osobama odnose s poštovanjem bez obzira na rasu, veru, pol ili invaliditet.

9. Nagradiću trud i zalaganje i u pobedi i u porazu, naglašavajući pozitivna dostignuća i učenje iz pogrešaka.

10. Sukobe ću rešavati bez upotrebe nasilja i neprijateljskog ponašanja te ću isto očekivati od svojih klizača.

11. Biću pozitivan uzor kako svojim tako i svim ostalim klizačima.

12. Zahtevaću okruženje u kojem nema droge, alkohola te se obavezujem da neću upotrebljavati niti poticati ikoga na upotrebu bilo koje supstance koju zabranjuje zakon.

13. Osudiću i sprečavati klizače kod upotrebe bilo koje supstance koju zabranjuje KSS, ISU,  i IOC te ću zahtevati od svih da se podvrgnu anti-doping testu koji navedeni savezi propisuju.

 14. Neću svojim klizačima omogućiti pristup alkoholu te ću se zalagati da se spreči konzumacija alkohola na takmičenjima i događajima u organizaciji KSS-a.

15. Nastaviću svoje kontinuirano obrazovanje i usavršavanje kroz programe koje pruža KSS kao i ostale relevantne organizacije.

16. Poštovaću uvete licenciranja trenera koje postavlja KSS te ću obaveštavati svoje klizače i njihove roditelje o toku mog obrazovanja i usavršavanja.

17. Poštovaću odluke službenih osoba i njihov autoritet za vreme takmičenja i testiranja te ću učiti svoje klizače da se jednako tako ponašaju.

18. Priznavaću vrednost volontera i klupskih službenih osoba te im pridavati odgovarajuće poštovanje.

19. Upoznaću se s pravilima KSS-a i ISU-a te učiti svoje klizače u skladu s njima kako bi svi stekli razumijevanje i poštovanje prema pravilima takmičenja i članstva u Savezu.

20. Podržavaću protivnike svojih klizača na takmičenjima i poštovati pravo svih klizača da učestvuju.

21. Poštovaću svoje radne obveze i odgovorno i disciplinirano pristupati svom poslu.

22. Štitiću dignitet svoje struke.

23. Javnim delovanjem i ponašanjem bit ću uzoran član zajednice.

         Također se slažem da ukoliko prekršim neko od navedenih pravila budem disciplinski kažnjen prema pravilniku KSS-a.

 

PRAVILA PONAŠANJA SPORTISTA

Zato

 1. Ja (i moji gosti) bićemo pozitivan primer ostalim sportistima i podsticaćemo sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim klizačima, trenerima, službenim osobama i gledaocima na svakom takmičenju, treningu ili drugom sportskom događaju.
 1. Ja (i moji gosti) nećemo učestvovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja sa službenim osobama, trenerima, klizačima ili drugim gledaocima / roditeljima kao što su dobacivanje i ruganje, odbijanje rukovanja ili upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta.
 2. Neću ohrabrivati nikakve postupke ili ponašanje koje bi moglo ugroziti zdravlje ili dobrobit sportista.
 3. Poštovaću službene osobe i njihov autoritet tokom takmičenja i nikada neću dovoditi u pitanje, diskutovati ili se suprostavljati trenerima na klizalištu, već ću sva svoja pitanja raspraviti na dogovorenom mestu i vremenu.
 4. Poštovaću mog trenera, sve ostale klizače i trenere, zaposlene na klizalištu, volontere i roditelje bez obzira na njihovu rasu, veru, pol i očekivaću da se i oni prema meni odnose s poštovanjem.
 5. Svestan sam da je klizanje prilika da nešto naučim i da se zabavim.
 6. Svestan sam da je pobeda dostići moje ciljeve.
 7. Svestan sam da svi klizači imaju svoje prednosti i mane.
 8. Daću sve od sebe na svakom treningu.
 9. Na treningu ću se koncentrirati na klizanje uvijek dajući sve od sebe.
 10. Kontrolisaću svoj karakter u svim situacijama.
 11. Uvek ću vežbati samokontrolu.
 12. Pridržavaću se pravila prednosti prolaska na ledu i neću smetati klizaču koji kliže program uz pratnju muzike.
 13. Zahtevaću okruženje u kojem nema droge, alkohola te se obavezujem da neću upotrebljavati niti podstticati ikoga na upotrebu bilo koje supstance koju zabranjuje zakon.
 14. Također se slažem da ukoliko prekršim neko od navedenih pravila budem disciplinski kažnjen :opomenom trenera; pismenom opomenom suspenzijom od strane službene osobe ili trenera; kaznom / suspenzijom sezone.

                          

KODEKS PONAŠANJA SPORTISTA

 

 • Sve sportiste, trenere, sudije, roditelje i gledaoce tretiraću sa dostojanstvom i uvažavanjem. Sa njima ću komunicirati učtivo i sa poštovanjem koristeći prikladan rečnik i ton. Neću se rugati, koristiti opscene gestove ili razmetljiva slavlja koja ponižavaju druge sportiste.
 • Kontrolisaću svoj temperament. Neću provocirati protivnike, sudije i navijače. Na svakom treningu i takmičenju demonstriraću sportsko ponašanje, dobar karakter i fer plej.
 • Prema svim osobama ponašaću se fer, bez obzira na njihov pol, etničko poreklo, rasu, religiju.
 • Neću pribavljati, koristiti ili dozvoljavati upotrebu duvana ili alkoholnih pića, rekreativnih droga, odnosno doping sredstava za poboljšavanje izvođenja i mentalne budnosti.
 • Sarađivaću sa medicinskim osobljem u njihovom nastojanju da brinu o mom zdravlju i dobrobiti.
 • Na svaki trening, takmičenje i sastanak dolaziću na vreme, a moje kašnjenje ili izostanak biće opravdani jedino u slučaju bolesti ili drugih nepredviđenih okolnosti.
 • Nastojaću da budem što bolji sportista, tako što ću adekvatno trenirati, pravilno se hraniti, slušati svoje trenere i od njih učiti.
 • Trudiću se da u školi pružim svoj maksimum.
 • Igraću ( nastupaću ) poštujući sportska pravila, ponašaću se sportski i dostojanstveno kako u pobedi, tako i u porazu.
 • Biću pošten/a. Neću lagati, varati i krasti.
 • Biću učtiv/a, neću se tući, niti uništavati imovinu drugih.
 • Daću sve od sebe da igram – nastupam sigurno, kako ne bih povredio sebe ili druge sportiste.
 • Poštovaću dostojanstvo drugih tako što ih neću, na bilo koji način, uznemiravati ili zlostavljati.
 • Odbiću i prijaviti svakoga ko traži neprimerne usluge ili primenjuje represiju za odbijanje takvih ponuda.
 • Štitiću integritet takmičenja– neću učestvovati u sportskim klađenjima i „nameštanjima rezultata“, izbegavaću svaki kontakt sa onima koji to čine.
 • Podjednako ću se zalagati za sopstveni uspeh i uspeh svoga tima, jer je uspeh mog tima istovremeno i moj uspeh.
 • Ohrabrivaću i pomagati mojim klupskim drugovima da postanu što bolji sportisti i što bolji ljudi.
 • Zaslužujem da se sportom bavim u bezbednoj sredini, sredini bez droge, alkohola i duvana.
 • Zaslužujem da mi bavljenje sportom pruži šansu da učim životno vredne veštine, da mi u sportu bude zabavno i da u njemu uživam.

 

 

PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA

 

         Pravila ponašanja služe kao vodič za sve što se očekuje od nas kada smo deo organizacije, učesnici u sportu ili gledatelji na takmičenjima    naše dece.

         Najbitniji elementi izgradnje karaktera i etike u sportu utemeljeni su u konceptu sportskog ponašanja i šest osnovnih principa: poštovanje, odgovornost, poštenje, briga, poverenje i pridržavanje pravilima i zato se se svojim potpisom obavezujem se na sledeće:

1. Poticaću sportsko ponašanje pokazujući pozitivnu potporu svim klizačima, trenerima i službenim osobama na svakom treningu, takmičenju i testu.

2. Stavljaću emocionalnu i telesnu dobrobit moga deteta ispred osobnih želja za pobedom.

3. Poticaću moje dete da kliže u sigurnom i zdravom okruženju.

4. Obavestiću trenera svoga deteta o svim bolestima i/ili fizičkim problemima koji bi mogli uticati na sigurnost moga deteta ili ostale dece.

5. Učiću svoje dete da je važnije dati sve od sebe nego pobediti kako se nikada ne bi osećalo poraženo zbog rezultata takmičenja.

6. Nikada neću vikati i/ili ismevati svoje deete kao niti jednog drugog učesnika takmičenja zbog počinjene greške.

7. Trudiću se na sve načine učiniti klizanje zabavnim i imaću na umu da se moje dete klizanjem bavi zbog svog užitka i zadovoljstva, a ne zbog mojeg.

8. Tražiću od svoga deteta da se sa svim ostalim klizačima kao i trenerima, gledateljima i službenim osobama odnose s poštovanjem bez obzira na rasu, veru, pol ili invaliditet.

9. Čestitaću na trudu i zalaganju kako u pobedi tako i u porazu, naglašavajući pozitivna dostignuća i učenje iz pogrešaka.

10. Učiću svoje dete da sukobe rešava bez upotrebe nasilja i neprijateljskog ponašanja.

11. Biću pozitivan uzor za svoje dete, ali i za ostale klizače.

12. Zahtevaću okruženje u kojem nema droge, alkohola i duvana te se obavezujem da neću upotrebljavati niti podsticati ikoga na upotrebu bilo koje supstance koju zabranjuje zakon.

13. Osuđivaću i sprečavati klizače kod upotrebe bilo koje supstance koju zabranjuje

KSS, MOK i ISU  te ću zahtevati od svih da se podvrgnu anti-doping testu koji navedene organizacije propisuju.

14. Neću klizačima omogućavati pristup alkoholu te ću se zalagati da se spreči konzumacija alkohola na natjecanjima i događajima u organizaciji KSS-a.

15. Poticaću trenera/e svog deteta da nastavi/e svoje kontinuirano obrazovanje i usavršavanje kroz programe koje pruža KSS kao i ostale relevantne organizacije.

16. Poštovaću trenera svog deteta i neću trenirati svoje dete niti ostalu decu tokom takmičenja i treninga budući da se to kosi s trenerovim planom rada i strategijom.

17. Poštovaću odluke službenih osoba i njihov autoritet za vreme takmičenja i testiranja te ću učiti svoje dete da se jednako tako ponaša.

18. Priznavaću vrednost volontera i klupskih službenih osoba te im pridavati odgovarajuće poštovanje.

19. Upoznaću se s pravilima KSS-a te učiti svoje dete da se ponaša u skladu s njima kako bi steklo razumevanje i poštovanje prema pravilima takmičenja i članstva u Savezu.

20. Podržavaću protivnike svog deteta na takmičenjima i poštovati pravo svih klizača da učestvuju.

                                                                        

 

KODEKS PONAŠANJA RODITELJA U SPORTU

 

 • Uvek ću imati na umu da deca učestvuju u sportu zbog sopstvenog, a ne našeg ( roditeljskog ) zadovoljstva.
 • Svoje dete ću ohrabrivati da se bavi sportom, ali ne i prisiljavati.
 • Emocionalnu i fizičku dobrobit svoga deteta uvek ću staviti ispred lične želje za pobedom.
 • Svom detetu ću pružiti podršku i ohrabrenje, bez obzira da li pobeđuje ili gubi.
 • Svoje dete ću ohrabrivati da poštuje sportska pravila i sudijske odluke, da demonstrira dobar karakter, fer plej i poštovanje svih učesnika u sportu, a ne da krši pravila, namerno povređuje druge ili se ponaša nasilnički i nesportski.
 • Tokom takmičenja – utakmice, biću među gledaocima.
 • Neću savetovati trenera kako da vodi trening.
 • Neću praviti uvredljive komentare na račun trenera, sudija ili roditelja protivničkog tima.
 • Neću pokušavati da treniram svoje dete tokom takmičenja.
 • Na treninge i utakmice neću dolaziti pijan, niti ću tokom njih konzumirati alkoholna pića.
 • Bodriću svoje dete i njegov tim, ali ću pozdraviti i dobre poteze protivnika.
 • Pokazaću interesovanje, entuzijazam i podršku svome detetu – neću ga kažnjavati, kinjiti i ponižavati, ukoliko ne ostvari vrhunske rezultate. Daću sve od sebe da sport za moje dete bude zabavan, izvor pozitivnog iskustva i mesto za učenje.
 • Kontrolisaću svoje emocije. Uvek ću imati na umu da je to sport i takmičenje dece i mladih, a ne odraslih sportista.
 • Uvek ću pružati podršku, zahvalnost i pomoć trenerima, volonterima i ostalim zvaničnicima kluba koji organizuju takmičenja, vode treninge i brinu o našoj deci.
 • Insistiraću da se moje dete sportom bavi u bezbednoj i zdravoj sredini i u sredini bez droge, alkohola i duvana, a sam ću se uzdržavati od njihovog korišćenja na svim sportskim događajima u kojima učestvuju mladi sportisti.
 • Zahtevaću da trener moga deteta bude stručno obučen za posao i odgovornosti trenera dece i mladih, da je prihvatio i da podržava Etički kodeks trenera i povelju Prava mladih sportista.
 • Poštovaću pravo, dostojanstvo i ličnost svih mladih sportista bez obzira na njihov pol, sposobnosti, nacionalnu, rasnu, versku ili kulturnu pripadnost.

 

 

KODEKS PONAŠANJA SPORTSKIH FUNKCIONERA

 

 • Uključiću mlade ljude u proces planiranja, rukovođenja, procene i odlučivanja u vezi njihove sportske aktivnosti
 • Svim mladim ljudima pružiću jednake šanse da učestvuju u sportu.
 • Stvoriću mogućnost da svi mladi ljudi učestvuju u sportu, ne samo kao takmičari, već i kao treneri, sudije, službenici itd.
 • Osiguraću da oprema, raspored treninga, pravila i trajanje takmičenja budu prilagođeni uzrastu, sposobnostima i nivou zrelosti mladih sportista.
 • Obezbediću kvalitetan nadzor i uputstva za mlade sportiste.
 • Uvek ću imati na umu da se mladi ljudi sportom bave zbog zabave i lične dobrobiti. Zato neću dozvoliti da se u takmičenjima mladih prenaglašava važnost pobeda, plasmana i nagrada. Trenere i ostale koji rade sa mladim sportistima uvek ću potsećati da je „Dete primarno, a pobeda sekundarna“.
 • Pomoći ću trenerima i sudijama da potenciraju važnost odgovarajućeg ponašanja sportista i važnost razvoja veština, kao i da svoje treniranje i suđenje podignu na viši nivo.
 • Osiguraću da svi učesnici u sportu ističu važnost fer pleja i sportskog ponašanja, a ne pobede po svaku cenu.
 • Obezbediću da specifične kodekse ponašanja dobiju sudije, publika, roditelji, treneri, igrači i medji; podsticaću ih i ohrabrivati da ih se pridržavaju.
 • Svestan sam da mladim ljudima predstavljam model i uzor za identifikaciju, pa zato moje ponašanje i komentari, u svakom trenutku i na svakom mestu, treba da budu pozitivni i podržavajući.
 • Podržaću sprovođenje Nacionalne strategije omladinskog sporta.
 • Svim učesnicima u dečijem i omladinskom sportu staviću do znanja da je svaka zloupotreba mladih sportista neprihvatljiva ( zabranjena ) i da će biti strogo sankcionisana.
 • Poštovaću prava, dostojanstvo i ličnu vrednodst svakog mladog sportiste bez obzira na njegov pol, sposobnosti, rasnu, nacionalnu, versku ili kulturnu pripadnost.
 • Obavezujem se da će sve moje stručne, programske i organizacione aktivnosti koje obavljam kao funkcioner Kluba ili Saveza biti u skladu sa osnovnim načelima „Povelje prava mladih sportista“.

 

KARAKTER JE VAŽAN

 

 • Budimo iskreni. Moral nije za slabiće. Nije lako biti dobra osoba.
 • Nije lako biti iskren kad to moža da te košta, igrati fer igru kad ostali varaju i održati neugodna obećanja.
 • Nije lako držati se svojih ubeđenja
 • Nije lako kontrolisati snažne impulse, biti odgovoran za svoje stavove i dela, prihvatiti neprijatne zadatke ili sadašnjost žrtvovati zbog budućnosti.
 • Nije lako bez ljutnje podneti kritiku i iz nje nešto naučiti, prihvatiti savet i priznati grešku.
 • Nije lako osećati istinsko žaljenje i iskreno se izviniti, saosećajno prihvatiti izvinjenje i stvarno oprostiti.
 • Nije lako ne osećati se kao žrtva, odupreti se cinizmu i u svakoj situaciji postupiti najbolje.
 • Nije lako biti stalno ljubazan, prvo misliti na druge, velikodušno prosuđivati, dobronamerno sumnjati.
 • Nije lako biti zahvalan i bez očekivanja dati nagrade ili zahvalnosti.
 • Nije lako uspeti, a i dalje se truditi, učiti iz neuspeha, rizikovati ponovan neuspeh, početi iznova, dostojanstveno izgubiti ili se radovati uspehu drugih.
 • Nije lako izbeći pravdanja i racionalizacije, niti odoleti iskušenjima.
 • Ne, nije lako biti karakterna osoba. Zato što je to uzvišen čin i izvanredno dostignuće.
 • ( Radio komentari Michael Josephsona. Iz: Moral u akciji, Josephsonov institut za moral, 2002. )